យានយន្ត

ការការពារនៅពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ

LEARN MORE
ទ្រព្យសម្បត្តិ

ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់អ្នក

មកដល់ឆាប់ៗនេះ
ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដ

ការការពារលើតម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តទាំងអស់របស់អ្នក

LEARN MORE

"We always care."

C

ការកសាងសមត្ថភាព

ជាមួយកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

A

ភាពបរិបូណ៌

ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបទប្បញ្ញត្តិវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រង។

R

ការកែប្រែឡើងវិញ

បណ្តាញចែកចាយ

វិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍។

E

ប្រសិទ្ធភាព

ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងបន្តដ៏រឹងមាំ។

ខ្ញុំត្រូវការ

ទទួលបានតារាងតម្លៃប្រចាំឆ្នាំ!

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងCB ផ្តល់ជូននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក។ Learn about bundling discounts, how you could save by switching, and get a free quote.
ស្វែងយល់បន្ថែម

ដាក់ស្នើរការទាមទារសំណងថ្មីរបស់អ្នក

File insurance claim or get an understanding of insurance claim process today.

ស្វែងយល់បន្ថែម

ប្លុករបស់យើង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ីភីអិលស៊ី បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅខេមបូឌា ១៩ មិថុនា ២០១៩

By cbDeveloper

on June 14, 2019

អនុវត្តផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០១៩ របស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនង និងអប់រំសាធារណៈរបស់សមាគមបានផ្តួចផ្តើមសិក្ខាសាលាស្តីពី“ ការយល់ដឹងពីហានិភ័យ ការវាយតំលៃហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ” នៅថ្ងៃទី ១៩…

CB General Insurance Plc.

By cbDeveloper

on June 14, 2019

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ស៊ីប៊ី មានឈ្មោះហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CB Insurance បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៨ និងទទួលបានអជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការក្នុងត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ ២០១៩។…

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុងរបស់CB និង CSR

By cbDeveloper

on May 28, 2019

បុគ្គលិក CB ទាំងអស់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈអំពី ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ទីផ្សារ និងការអនុវត្តផ្ទាល់ពីសំណាក់អ្នកបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងវិស័យ ផ្សេងៗ។ CB តែងតែអនុវត្តន៍វិធីសាស្ត្រនៃការបំពេញចិត្ត ថែរក្សា…

ទំហំនិងដែនកំណត់នៃការធានារបស់យើង

ផ្ទាល់ខ្លួន

ជាមួយនឹងកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង CB អ្នកមិនមានការព្រួយបារម្ភទេនៅពេលដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ពាណិជ្ជកម្ម

ដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដល់សាជីវកម្មពហុជាតិ។
យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់អ្នកនិងគ្របដណ្តប់លើហានិភ័យសក្តានុពលរបស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម