CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួន

ជាមួយនឹងកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង CB អ្នកមិនមានការព្រួយបារម្ភដូចដែលយើងតែងតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

ដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដល់សាជីវកម្មពហុជាតិ។
យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកនិងធានាលើហានិភ័យចម្បងរបស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

"យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់"

C

ការកសាងសមត្ថភាព

ជាមួយកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

A

ភាពបរិបូណ៌

ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបទប្បញ្ញត្តិវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រង។

R

ការកែប្រែឡើងវិញ

បណ្តាញចែកចាយ

វិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍។

E

ប្រសិទ្ធភាព

ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងបន្តដ៏រឹងមាំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

តារាងតម្លៃធានារ៉ាំប់រង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងCB ផ្តល់ជូននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីការទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ វិធីដែលអ្នកអាចសន្សំសំចៃដោយការប្តូរនិងទទួលបានតារាងតម្លៃឥតគិតថ្លៃ។
ស្វែងយល់បន្ថែម

ដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

ដាក់ពាក្យទាមទារសំណង ឬស្វែងយល់អំពីដំណើរការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងនៅថ្ងៃនេះ

ស្វែងយល់បន្ថែម

ព័ត៌មាន

សុីប៊ី អុីនសួរេនបង្កើតកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជូនមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ

By Pengheang Sok

on June 16, 2020

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រ៉ងទូទៅស៊ីប៊ី បានចុះទៅកាន់ មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុ មណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម ដើម្បីធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ចែកជូនអំណោយ…

ថែមជូនប្រេងចំនួន៤លីត្រសម្រាប់ការទិញធានារ៉ាប់រងយានយន្តពីសុីប៊ី អុីនសួរេន

By Pengheang Sok

on May 8, 2020

ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ដំណាច់ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រេងចំនួន៤លីត្រ នៅរៀងរាល់ការទិញធានារ៉ាប់រងយានយន្តពី សុីប៊ី អុីនសួរេន ក្នុងកញ្ចប់សេវាកម្ម comprehensive។ ពិតជាការចាប់ផ្តើមដ៏ល្អនៅដើមខែថ្មី…

ស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេនបរិច្ចាគទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រឆាំងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

By Pengheang Sok

on April 17, 2020

ភ្នំពេញ - ស្របជាមួយការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីអនាគតដ៏ត្រចង់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក បានបរិច្ចាគជាថវិការចំនួន មួយម៉ឺន…