CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួន

ជាមួយនឹងកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង CB អ្នកមិនមានការព្រួយបារម្ភដូចដែលយើងតែងតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

ដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដល់សាជីវកម្មពហុជាតិ។
យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកនិងធានាលើហានិភ័យចម្បងរបស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

"យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់"

C

ការកសាងសមត្ថភាព

ជាមួយកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

A

ភាពបរិបូណ៌

ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបទប្បញ្ញត្តិវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រង។

R

ការកែប្រែឡើងវិញ

បណ្តាញចែកចាយ

វិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍។

E

ប្រសិទ្ធភាព

ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងបន្តដ៏រឹងមាំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

តារាងតម្លៃធានារ៉ាំប់រង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងCB ផ្តល់ជូននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីការទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ វិធីដែលអ្នកអាចសន្សំសំចៃដោយការប្តូរនិងទទួលបានតារាងតម្លៃឥតគិតថ្លៃ។
ស្វែងយល់បន្ថែម

ដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

ដាក់ពាក្យទាមទារសំណង ឬស្វែងយល់អំពីដំណើរការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងនៅថ្ងៃនេះ

ស្វែងយល់បន្ថែម

ព័ត៌មាន

Happy New Year from CB Insurance

By Pengheang Sok

on December 30, 2020

ជូនចំពោះដៃគូសហការណ៍ និងអតិថិជនជាទីគោរព! ការបញ្ចប់នៃឆ្នាំ២០២០ កំពុងខិតជិតមកដល់ ហើយយើងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចាប់ផ្តើមទំព័រថ្មី ដោយក្តីសាទរ និងការគោរព។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការធ្វើជាដៃគូសហការណ៍ និងអតិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំ។ ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីលោកអ្នក…

វិធីសាស្រ្តទាមទារសំណងទៅលើធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល ពីស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេន

By Pengheang Sok

on November 14, 2020

ការទាមទារសំណងទៅលើធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល កើតឡើងនៅពេលលោកអ្នកដាក់សំណើរសុំទៅលើថ្លៃចំណាយទៅលើសេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត្ត ដែលអ្នកបានទទួលរួចហើយ ឬទៅលើថ្លៃចំណាយដោយផ្ទាល់ (មាននៅក្នុងការធានារបស់លោកអ្នក)។ ស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេនសូមបង្ហាញអ្នកពីនីតិវិធីក្នុងការទាមទារសំណងលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលពីខាងយើងខ្ញុំ។ [embed]https://youtu.be/E6882NEnPcc[/embed]…

ថែមជូនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយានយន្តនៅរៀងរាល់ការទិញធានារ៉ាបរងយានយន្តកញ្ចប់សេវាកម្ម comprehensive

By Pengheang Sok

on November 9, 2020

ដំណឹងល្អ! ដោយសារការឆ្លើយតបដ៏លើសលប់ សុីប៊ី អុីនសួរេនបន្តប្រូម៉ូសិនក្នុងការថែមជូនកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពយានយន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ រាល់ការជាវធានារ៉ាប់រងយានយន្តកញ្ចប់សេវាកម្ម Comprehensive…