CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួន

ជាមួយនឹងកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង CB អ្នកមិនមានការព្រួយបារម្ភដូចដែលយើងតែងតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

ដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដល់សាជីវកម្មពហុជាតិ។
យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកនិងធានាលើហានិភ័យចម្បងរបស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

"យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់"

C

ការកសាងសមត្ថភាព

ជាមួយកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

A

ភាពបរិបូណ៌

ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបទប្បញ្ញត្តិវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រង។

R

ការកែប្រែឡើងវិញ

បណ្តាញចែកចាយ

វិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍។

E

ប្រសិទ្ធភាព

ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងបន្តដ៏រឹងមាំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

តារាងតម្លៃធានារ៉ាំប់រង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងCB ផ្តល់ជូននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីការទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ វិធីដែលអ្នកអាចសន្សំសំចៃដោយការប្តូរនិងទទួលបានតារាងតម្លៃឥតគិតថ្លៃ។
ស្វែងយល់បន្ថែម

ដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

ដាក់ពាក្យទាមទារសំណង ឬស្វែងយល់អំពីដំណើរការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងនៅថ្ងៃនេះ

ស្វែងយល់បន្ថែម

ព័ត៌មាន

ការពារគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកពីការឆាបឆេះ ឫការលេចធ្លាយឧស្ម័នហ្គាស

By Pengheang Sok

on August 13, 2020

គេហដ្ឋាន គឺជាទីកន្លែងសុវត្ថិភាព និងជាការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់អ្នក។ គ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលថ្មីៗនេះ បានបង្កការសោកស្តាយ និងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង។ លោកអ្នកអាចជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ ដោយការពារ និងពិនិត្យមើលឱ្យបានទៀងទាត់រាល់ឧបករណ៍ដែលអាចបង្ក និងងាយឆាបឆេះ។…

ស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេនទទួលបានពានខង្វាន់ the Insurance Start-up of the Year ពី Insurance Asia Awards 2020

By Pengheang Sok

on August 7, 2020

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ស៊ីប៊ី មានកិត្តិយសដែលត្រូវបានទទួលបានស្គាល់ពី Insurance Asia Awards 2020 និងទទួលបាននូវពានរង្វាន់ the Insurance…

ស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេន សហការណ៍គ្នាជាដែគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ

By Pengheang Sok

on August 6, 2020

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ ស៊ីប៊ី បានបង្កើតភាពជាដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ (CLPD) ។ ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់មួយនេះ ប្រារព្ធឡើងនៅរសៀលថ្ងៃព្រស្បត្តិ៍ នាថ្ងៃទី ៦ ខែសីហា…