CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ឯកជន

ពាណិជ្ជកម្ម

យានយន្ត

អ្វីទៅជាការធានារ៉ាប់រងលើយានយន្ដ?

ធានារ៉ាប់រងលើយានយន្ដ គឺដើម្បីការពារអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលកើតឡើងលើយានយន្តរបស់អ្នក។

តើការធានាលើអ្វីខ្លះ?

តតិយជន

ផ្នែកទំនួលខុសត្រូវរបស់ភាគីទីបី ធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីទីបី ឬការរងរបួសរបស់ភាគីទីបី។

ការធានារបួសលើរាងកាយ

រួមបញ្ចូលទាំងការរងរបួស ឬមរណភាពរបស់អ្នក ឬអ្នកដំណើរ ឬសមាជិកគ្រួសារ ដែលបើកបរយានយន្តរបស់អ្នក ប្រសិនបើវាត្រូវបានបុកដោយយានយន្តដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រង

ការធានាលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ

រួមទាំងការខូចខាតដល់រថយន្ត ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកត្រូវរថយន្តបុកដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រង។

ការខូចខាតលើតួយានយន្ត/ ចោរកម្ម

ប្រសិនបើរថយន្តរបស់អ្នកត្រូវបានបុក ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរ៉េន នឹងទទួលខុសត្រូវលើការជួសជុល ដូច្នេះអ្នកអាចបើកបរវិញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ការធានាលើសម្បក

បង់ថ្លៃខូចខាតដល់រថយន្តរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកបុកជាមួយរថយន្តផ្សេងទៀត ឬរបស់ផ្សេងទៀតដូចជា អាគារស្ពាន ឬដើមឈើ។ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់បុកឡានចតរបស់អ្នក នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប៉ះទង្គិចផងដែរ។

ការបាត់បង់ដោយចៃដន្យ

ការធានារ៉ាប់រងអាចជួយទូទាត់ការខូចខាត ឬបាត់បង់ដល់រថយន្តរបស់អ្នក ដែលបណ្តាលមកពីអ្វីមួយ ក្រៅពីការប៉ះទង្គិចដូចជាការលួច ភ្លើងឆេះ ការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះ ឬការប៉ះទង្គិចជាមួយសត្វ។

គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបើកបរ និងអ្នករួមដំណើរ

ប្រសិនបើអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ មិនថាវាជាកំហុសរបស់អ្នក ឬអ្នកផ្សេង ការបង់ថ្លៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រអាចជាក្តីបារម្ភ។ ស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរ៉េន អាចជួយបង់ថ្លៃសេវាវេជ្ជសាស្រ្តមួយចំនួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកឬអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងយានយន្តរបស់អ្នកបានរងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់។

សំនួរប្រចាំ

តើខ្ញុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការធានារ៉ាប់រងយានយន្ត?

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកអាចទទួលបាន៖

ធានាលើបណ្តឹង រួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាច្បាប់ ដែលប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នាក់។

ធានាលើវិក័យប័ត្រនៃការជួសជុលយានយន្ត ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ចោរមកម្ម អគ្គីភ័យ បណ្តាលមកពីបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង។

ពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលអោយបាត់បង់ជីវិត

ធានាសំរាប់ថ្លៃព្យាបាល

ចំណេញពេលវេលា

ធានាលើសំណងដល់ភាគីទីបី

តើខ្ងុំត្រូវបំពេញរបាយការណ៍ប៉ូលីសដែរឬទេបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍?

បាទ/ចាស អ្នកត្រូវបំពេញរបាយការណ៍ប៉ូលីសបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ ដោយសារតែមន្រ្តីទាមទាររបស់យើងនឹងប្រមូលវាសម្រាប់ដំណើរការពាក្យបណ្តឹង។

តើខ្ញុំត្រូវបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើយានយន្តជាប្រចាំខែ ឬជាប្រចាំឆ្នាំ?

អ្នកត្រូវបង់បុព្វលាភជាប្រចាំឆ្នាំ។

តើខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់ការជួសជុលបន្ទាប់ពីការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងដែរឬទេ?

ត្រូវហើយអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ដែលអាចកាត់ចេញបានដែលមានចែងក្នុងគោលនយោបាយ។

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានធានារ៉ាប់រងលើយានយន្ត?

ប្រសិនបើអ្នកគ្មានធានារ៉ាប់រងលើយានយន្ត អ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតទាំងអស់ និងសំណង់ផ្សេងៗទៀត។

តើតំលៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើយានយន្តមានតំលៃប៉ុន្មាន?

តំលៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងលើយានយន្តមានតំលៃថោកសមរម្យ ប៉ុន្តែអាស្រ័យលើតំលៃយានយន្ត និងប្រវត្តិអ្នកបើកបរ។

ប្រសិនបើខ្ញុំលុបចោលការធានារ៉ាប់រងលើយានយន្តមុនពេលកិច្ចសន្យាផុតកំណត់ តើមានបញ្ហាអ្វីដែរឬទេ?

អ្នកនឹងត្រូវគិតថ្លៃលុបចោល។

តើគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងលើយានយន្តរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះប្រសិនបើរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានលួច?

ធានារ៉ាប់រងលើយានយន្តគឺមិនធានាលើការបាត់បង់របស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេលួចពីយានយន្តនោះទេ។

ប្រសិនបើកញ្ចក់ឡានរបស់ខ្ញុំបានបែកដោយដុំថ្មធ្លាក់ តើធានាដែលឬទេ?

ក្នុងក្នុងករណីនេះ ការខូចខាតប្រភេទនេះធានា លើកញ្ចប់សេវាកម្ម comprehensive។ សម្រាប់សេវាកម្មបន្ថែមទាន់ពេលវេលា សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង CB ។